Türkiye’de Yükseköğretimde Küresel Standardizasyonu Yakalamada İKMEP ve Örnek Ülke Modelleriyle Karşılaştırma


DEMİRTAŞ B., YILMAZ Ö.

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), no.3, pp.130-135, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Globalization revealed the necessity to introduce a common order and uniformity throughout the World in educational institutions as well together with all sectors and institutions. Turkey may adapt to it by implementing a higher education system which trains individuals having global standard abilities in globalizing world and which is capable to compete with its international partners. In globalizing world, national competencies obtained in higher education must comply with global competencies. Project for Generation of Human Resources through Vocational Education (PGHRVE) implemented first in Turkey in vocational high schools with Project for Development of Vocational Education (PDVE) and Project for Generation of Human Resources through Vocational Education (PGHRVE) and later adapted to vocational colleges in higher education is an initial step for global education understanding. This study aims to present points and suggestions needed to pay attention in implementation of PGHRVE in vocational colleges and examination of two example country models in order to ensure global educational understanding and standardization at all other levels of higher education. This study has been carried out by comparing college programs of the same level especially in Singapore and United Kingdom online with an associate degree program including PGHRVE. In researches carried out, it is concluded that PGHRVE complies with global educational understanding and Bologna process and is very similar to Singapore educational system as a model although there are differences.

Küreselleşme dünyada tüm sektör ve kuruluşlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da ortak bir düzen ve bir örneklilik getirme zorunluluğu doğurmuştur. Türkiye, küreselleşen dünyaya alanında küresel standart becerilere sahip bireyler yetiştirebilecek ve uluslararası paydaşlarınla rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olarak uyum sağlayabilecektir. Küreselleşen dünyada, yükseköğretimde elde edilen ulusal yeterliliklerin küresel yeterliliklerle uyum içinde olması gerekmektedir. Türkiye’de ilk olarak meslek liselerinde Mesleki Eğtimi Gelişirme Projesi (MEGEP) ve “İsan Kaynaklarıı Mesleki Eğitim Yoluyla Gerçkleşirilmesi Projesi (İMEP)” ile gerçkleşirilen ve daha sonra yükseköğretimde meslek yüsekokullarıa adapte edilen İMEP küesel eğtim anlayışıa bir başlangıç adımıdır.

Bu çlışa, İMEP’in meslek yüsekokullarıa uygulanmasıda dikkat edilmesi gereken noktaları önerileri ve yüseköğetimin diğr tü seviyelerinde küesel eğtim anlayışıı ve standardizasyonunun sağlanabilmesi içn iki önek üke modelinin incelenmesini sunmayıamaçamaktadı. Çlışa, İMEP’e dahil bir ölisans programıile internet üerinden öellikle Singapur ve İgiltere Birleşk Krallığı’ndaki aynıseviyedeki yüsekokul programlarıkarşıaşııarak gerçkleşirilmişir. Yapıan araşımada, İMEP’in küresel eğtim anlayışına ve Bologna süecine uygun olduğ ve farklıılar olmakla beraber model olarak Singapur eğitim sistemine çk yakı olduğ sonucuna ulaşılmıştır.