İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Eğitim-Öğretimin Tarihsel Gelişimi, Bugünkü Durumu ve Akreditasyon Süreci


AKKEMİK Ü. , OKAN T.

1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 November 2013, ss.124-164

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.124-164

Özet

Bu makale; 1857 yılından günümüze İ. Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği eğitiminin tarihsel gelişimini özetlemek, mevcut durumunu ve yapılmakta olan faaliyetleri tartışmak, akreditasyon sürecini ortaya koymak ve gelecek için öneriler geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Orman Mühendisliği eğitim-öğretiminde 1857 yılından günümüze çok kez önemli değişiklikler olmuş, dersler değişen koşullara göre çeşitlenmiştir. En son uygulamaya konulan müfredatla seçimlik dersler artırılarak dört yıla yayılmıştır. Lisansüstü eğitim-öğretim 12 program halinde yürütülürken ortaya çıkan sorunları gidermek üzere “Orman Mühendisliği” adı altında tek programlı bir yapıya dönüştürülmüştür. Akreditasyon için yapılan başvuruda dosya ön incelemesi tamamlanmış, kurum ziyareti aşamasına gelinmiştir. Yapılan önemli değişikliklere rağmen, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün etkinliğini arttırmak ve ulusal ve uluslararası ölçekte talep edilen bölüm haline gelmesi yönünde; akreditasyon sürecinde yapısal ve eğitsel sorunların sistem dâhilinde iyileştirilmesi, uluslararası değişim programlarından yararlanan (gelen ve giden) öğretim elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması, lisans kontenjanların azaltılması, stajların daha etkin yapılması, teknik gezilerin sadece son sınıfla sınırlı kalmaması ve sürelerinin uzatılması, OGM burslarının tekrar gündeme alınması gibi öneriler geliştirilmiştir.