Zonguldak-Kozlu Lavuarı Besleme Kömürünün İz Element İçeriğinin Araştırılması


DEMİR İ. , KURŞUN İ.

Türkiye 17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.415-429

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.415-429

Abstract

Social and technological development varies in direct proportion to the amount of energy consumption. The rapid increase in population naturally increases the amount of energy consumption. Especially in Turkey petrol has the largest share with 32.8 %; natural gas follows petrol with 30.4 % share and coal with 28% share, and the remaining 10 % is renewable energy including hydraulics in 2008. The first thing that comes to mind about coal quality is the calorific value, ash, sulphur, moisture content and volatile substances. Besides, trace element contents of coals may cause important environmental pollution. In this study, the use of coals’ trace element contents in coal preparation techniques and their reaction when the coal is burned is researched. The modifications and action mechanism of trace elements through methods of float and sink and flotation experiments performed on coal samples.
Sosyal ve teknolojik açıdan gelişmişlik, tüketilen enerji miktarıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Dünya nüfusunun hızlı artışı sonucu tüketilecek enerji miktarı da doğal olarak artmaktadır. Özellikle Türkiye’de dünya ortalamasının üzerinde bir nüfus artışı olması her geçen gün enerjiye olan ihtiyacının daha da artacağını göstermektedir. Türkiye’de 2008 yılı genel enerji tüketiminde % 32.8 ile petrol en büyük payı almış olup; bunu % 30.4 ile doğal gaz, % 28 ile kömür ve geri kalan % 10’luk bölümü ise hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar izlemiştir. Kömür kalitesi denildiğinde akla ilk gelen; kömürün kalorifik değeri, kül, kükürt, nem içeriği ve uçucu maddedir. Bunun dışında kömürlerin iz element içerikleri, çevre açısından önemli oranda kirlilikler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada Zonguldak Kozlu Lavvarı besleme kömürlerinin iz element içeriklerinin, kömür hazırlama teknikleri kullanılması ve kömürün yakılması durumundaki davranışları araştırılmıştır. Kömür numuneleri üzerinde yüzdürme batırma ve flotasyon deneyleri sonucunda kömür hazırlama ve yakma yöntemleriyle iz elementlerin değişimleri ve hareket mekanizmaları araştırılmıştır.