Ev Bahçesinde Peyzaj Tasarım Süreci


ÇINAR H. S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.58, sa.1, ss.73-90, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 58 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.73-90

Özet

 

Peyzaj tasarımda kimlikli proje ve uygulamaların başarısı, tasarım süreçlerini gözardı etmeyen yaklaşımlarla sağlanabilmektedir.

Peyzaj mimarlığının konuları içine giren en küçük ölçekten (ev bahçesi), büyük ölçeğe (kentsel ,kırsal alanlar) kadar yapılacak planlama ve tasarım çalışmalarında izlenecek rasyonel yol, tasarımın belli bir süreç sonucunda oluşturulmasıdır.

Bu çalışmada, bir ev bahçesinde peyzaj tasarım süreci; Problemin tanımı, Bilgi toplama ve değerlendirme, Yaratıcılık-buluş, Çözüm bulma ve Uygulama aşamalarının izlenmesi ve sentezlenmesi şeklinde incelenmiştir. Bu aşamalar doğrultusunda ortaya çıkacak eser, ekolojik, fonksiyonel, estetik ve ekonomik olarak bir mekan sentezini ortaya koyacaktır.

 

In landscape design, the success of certicated projects and applications is provided by approaches that are taken into consideration of design process.

The rational way of planning and design works from the smallest scale (house garden) to the biggest scale (urban and rural areas) in the subject of landscape architecture is to develop the design as a specific process time.

In this study, landscape design process of a house garden has been analysed in detailed .The work art that will exist with the condition of managing conscious and effective will be a picture of place that arranged by ecological, functional, aesthetics and economical.