Covi̇d-19 İnfeksi̇yonu Sonrasi Prezente Olan Ağir Ti̇roi̇d Orbi̇topati̇si̇


Creative Commons License

Mutlu Ü., Ok A. M., Hacişahinoğulları H., Öztürker C., Gül N., Soyluk Selçukbiricik Ö., ...More

9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2021, pp.45

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

COVİD-19 İNFEKSİYONU SONRASI PREZENTE OLAN AĞIR TİROİD ORBİTOPATİSİ

ÜMMÜ MUTLU 1, AYŞE MERVE OK 1, HÜLYA HACİŞAHİNOĞULLARI 1, CAN ÖZTÜRKER 1, NURDAN GÜL 1, ÖZLEM SOYLUK SELÇUKBİRİCİK 1, AYŞE KUBAT ÜZÜM 1
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.B.D., ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI B.D.

İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.

GİRİŞ: COVID-19un etyopatogenezinden sorumlu anjiyotensin dönüştürücü enzim-2, tiroidde yüksek oranda eksprese edilir. Covid-19 enfeksiyonu veya aşısı sonrası otoimmun tiroid hastalıkları, subakut tiroidit görülmesi bu durumla ilişkili olabilir. Burada Covid 19 enfeksiyonu sonrası gelişen ağır graves oftalmopatisi vakası sunulmuştur.

OLGU: 44-yaş-kadın hasta Covid-19 enfeksiyonundan bir ay sonra her iki gözde kızarıklık, ağrı, batma şikayetleriyle glokom düşünülerek tedavi edilmiştir. Bu bulgulardan iki ay sonra tirotoksikoz ve TRAK pozitifliği ile Graves hastalığı ve tiroid orbitopatisi tanısı konularak metimazol 15 mg/gün ve 6 hafta süreyle 500 mg, 6 hafta 250 mg metilprednisolon puls tedavisi başlanmıştır. Tarafımıza hipertiroidi tedavisi için yönlendirildiğinde; steroid tedavisinin 7. haftasında olan hastanın sorgusunda diplopi, sağ gözde spontan retrobulber ağrısı vardı. Fizik muayenesinde; evre 2 guatr, bilateral konjuktivalarda kızarıklık, kemozis, göz kapak ödemi, ağrılı göz hareketleri, yukarı ve sola bakışta kısıtlılık mevcuttu. Klinik aktivite skoru 6 idi TRAK 12 kat artmıştı. İyatrojenik hipotiroidi nedeniyle Metimazol dozu azaltıldı. Sigara bırakması önerildi. Takiplerinde görme keskinliğinde azalma nedeniyle ardışık 3 günlük 500 mg puls metil-prednisolon tedavisi ardından dekompresyon cerrahisi uygulandı. Mikofenolat mofetil 2x500 mg dozunda endikasyon dışı onayı alınarak başlandı. Glokom nedeniyle radyoterapi planlanamadı. Düşük doz metimazol ile hipotiroidi devam ettiğinden tedaviye levotiroksin eklendi. Takipte TRAK negatifleşen ve klinik aktivite skoru 1 olan hastaya rekonstrüktif cerrahi ve tiroidektomi planlandı.

TARTIŞMA:Covid-19 enfeksiyonu sonrasında Graves hastalığı bildirilmiştir ancak oftalmopati ile prezente olan vaka nadirdir. Virüsün kendi özelliği ve/veya yarattığı stres sonrası Graves oftalmopatisi gelişmiş olabilir. Olgumuzda sigara kullanımının devam etmesi ve iyatrojenik hipotiroidi de tedavi cevabını kötüleştirmiştir.