"Çeviri" , “İşyeri Çalışma İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Esnekleşmenin Sonuçları: Teorik Bir Yaklaşım”, (Consequences of Flexibilization for Shop Floor Labour Relations and Personnel Management: A Theoretical Approach), (Çeviri), Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını


ÖZDEMİR S.

Diğer, 2000

  • Basım Tarihi: 2000