Developing Decision Support System To Determine Learning Styles


ŞİMŞEK İ.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.47-54, 2014 (Scopus)

Abstract

An effective and fruitful education includes guiding the students on how to learn, how to motivate themselves, how to recall things and how to control and direct their own learning effectively. The recent studies have focused on learning strategies. Each student has original ways while preparing for learning, during the process of learning and while recalling. Learning styles are inherent characteristic features. They effect behaviour in every step and dimension of life. Students are in need of certain behavioural and intellectual processes. The purpose of this study is to develop decision support system to prove that students can learn better by using learning strategies. Independent variables of the application were defined in the normalized matrix result created. Later on, the dominant learning style of the student was defined by means of a mathematical model.

Keyword: Learning Styles, Decision Making, Decision Support System

Etkili ve verimli bir öğretim, öğrenciye nasıl öğreneceğine, nasıl hatırlayacağına, kendi kendini nasıl güdüleyeceğine ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendireceğine rehberlik etmeyi kapsamalıdır. Son yıllardaki çalışmalar, öğrenme stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır. Öğrenme stilleri doğuştan var olan karakteristik özelliklerdir. Yaşamın her anında ve her boyutunda davranışları etkiler. Öğrenciler, öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla belirli davranışsal ve düşünsel süreçleri gerekserler. Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceklerini tespit etmek için karar destek sistemi geliştirilmesidir. Oluşturulan normalize matris sonucunda uygulamanın bağımsız değişkenleri belirlenmiştir. Daha sonra öğrencinin en baskın öğrenme stili matematiksel bir model yolu ile belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stilleri, Karar Verme, Karar Destek Sistemi