Metin BUDAK1, Handan TUNCEL1, Sibel E. ÇETİN2, Canan ÖZKURT2 "Gastrointestinal Tümörlü Vakalarda Survivin Geninin promotör bölgesinde -31 G/C Polimorfizminin Belirlenmesi"


TUNCEL H.

24.ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.86

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.86