İnce Kömür Zenginleştirme Teknolojisindeki Yenilikler ve ÇTA’nın Bir Endüstriyel Uygulaması


HACIFAZLIOĞLU H.

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.34, pp.33-45, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-45

Abstract

In this study, innovations in fine coal beneficiation technology are discussed and the coal cleaning performance of industrial-scale 
DDS device is tested. Due to the fact that bituminous coals situated in Zonguldak basin have a friable structure and their share in 
total raw coal reaches up to some 30% in comparison with enterprises, the significance of fine coal beneficiation in the basin has 
been increasing day by day. While previously shaking tables, feldspar jigs and flotation machines were preferred in that region, coal 
spirals are particularly used widespread in the present day. Alternative gravity separators such as MGS, Falcon, Knelson, Icon 
concentrator and Kelsey jig and hydroseparators like TBS and Reflux have not yet found field of application on the basin. Its 
possible reason is that the initial investment cost of devices is high and control in their operation is difficult. Autogenous medium 
cyclones known as WOC can be used for pre-beneficiation purposes before coal spiral in particular in recent years due to their 
simple structure and ease of use. In this study, beneficiability of fine-sized coals by DDS, which is an autogenous medium cyclone, 
is investigated. 
 

Bu çalışmada ince kömür zenginleştirme teknolojisindeki yenilikler tartışılmış ve endüstriyel ölçekli ÇTA cihazının kömür temizleme performansı test edilmiştir. Zonguldak havzasında yer alan taş kömürlerinin kırılgan yapıda olması ve toplam tüvenan içerisindeki payının işletmelere göre %30’lara kadar ulaşması nedeniyle havzada ince kömür zenginleştirmenin önemi günden güne artmaktadır. Bu alanda, önceleri sallantılı masalar, feldispatlı jigler ve flotasyon makineleri tercih edilmekte iken, günümüzde özellikle kömür spiralleri yaygın olarak kullanılmaktadır.  Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanım alanı bulunan; MGS, Falcon, Knelson, Icon konsantratörü ve Kelsey jigi gibi alternatif gravite ayırıcıları, TBS ve Reflux gibi hidroseparatörler henüz havzada uygulama alanı bulamamıştır. Bunun muhtemel nedeni, cihazların ilk yatırım maliyetinin yüksek ve işletiminde kontrolünün zor olmasıdır. WOC diye bilinen otojen ortam siklonları ise basit yapısı ve kullanım kolaylığı nedeni ile özellikle son yıllarda spiral öncesinde ön-zenginleştirme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, bir otojen ortam siklonu olan ÇTA ile ince boyutlu kömürlerin zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır.