Collateral Curriculum and University Culture


CİNCİOĞLU O.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.1, no.2, pp.70-81, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-81
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Universities, having a significant place among other educational institutions, play an important role with their educational programs in educating individuals. However, their role in education is not limited with what their education programs offer. Culture that a higher education institution provides within its own boundaries, as it happens in all other institutions, has a reconstructive effect on educating the individuals. This study aims at providing a critical approach to the universities as one of the educational institutions with reference to ‘collateral curriculum’ concerning the assertion that each and every kind of activity and interaction whether being provided and/or experienced within the living space of an educational organization should be regarded as a part of education. In this study, first, having classified the curriculum types and identifying the place and the interrelation of collateral curriculum among the other curricula, and comparing it with the concept of ‘hidden curriculum’, the focus will be upon the interrelation between collateral curriculum and perception of university. Taking university as a mirror in which the ideas of a person about ‘perception of university’ actually reflects that person’s self-perception and peculiar characteristics, universities are categorized under three groups basing upon the approach of Takala’s and the colleagues’. The study is finalised by the discussion over the common features of each sub-titled university types and examine the university culture via collateral curriculum in that how these characteristics form or transform the individuals.

 

Key Concepts: Hidden Curriculum, Collateral Curriculum, University Culture, Managemental University Types and Characteristics.

Eğitim kurumları içerisinde önemli bir yere sahip olan üniversiteler öğrencilerine sundukları eğitim programlarıyla bireylerin yetiştirilmelerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bununla beraber üniversitelerin eğitimde oynadıkları rol sundukları eğitim programları ile sınırlı kalmamaktadır. Bir yükseköğretim kurumunun -diğer tüm kurumlarda olduğu üzere- kendi bünyesindeki etkinlik-etkileşim alanları içerisinde oluşturmuş olduğu yaşam kültürü bireylerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma; üniversitenin bir eğitim kurumu olduğu gerçeğinden hareketle bir eğitim kurumunun yaşam alanı içerisindeki her türlü etkinlik ve etkileşimin verilen eğitimin bir parçası olduğu varsayımının üniversite bağlamındaki izdüşümlerine ‘tamamlayıcı müfredat’ kavramı altında eleştirel bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak müfredat kavramına ilişkin sınıflandırmalar sunulacak; daha sonra ‘tamamlayıcı müfredat’ kavramının müfredat çeşitleri arasındaki yeri ve diğer müfredat türleri ile olan ilişkisi betimlenecektir. Özellikle ‘gizli müfredat’ kavramı ile karşılaştırılmasının ardından üniversite algısı ve tamamlayıcı müfredat arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşılacaktır. Üniversitenin aslında bir ayna olduğu ve üniversite algısının ve karakteristik betimlenmesinin gerçekte her insanın öz-algısını ve öz-karakteristiklerini yansıttığı düşüncesiyle üniversiteler Takala ve meslektaşlarının yaklaşımı temelli olarak üç alt başlık altında gruplandırılacaktır. Çalışma her bir üniversite grubunun kendi içlerinde gösterdikleri ortak özelliklerin tartışılması ve bunun eylem-alandaki bireyi nasıl dönüştürdüğü ya da şekillendirdiğinden hareketle tamamlayıcı müfredat yoluyla oluşturulan üniversite kültürünün irdelenmesi ile sonlandırılacaktır.

 

Anahtar Kavramlar: Gizli Müfredat, Tamamlayıcı Müfredat, Universite Kültürü, Yönetimsel Üniversite Türleri ve Özellikleri.