“Ortadoğu’da Sınır Anlaşmazlıkları: İran ve Irak Arasında Şattü’l-Arap Anlaşmazlığı”, (Yazan: Behçet Kemal Yeşilbursa) (Çeviren: Önder Kocatürk), Sykes Picot’nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, Yayın No:19, İstanbul, 2018, ss.309-331.


Creative Commons License

Yeşilbursa B. K. , Kocatürk Ö.

Other, pp.309-331, 2018

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2018
  • Page Numbers: pp.309-331