Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Petrol Fiyatları Tahmini


Ketrez R. Ş. , Saldanlı A.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.91-106, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.91-106

Özet

Amaç: Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar başta 1973 Petrol krizi olmak üzere birçok ekonomik krizin temel

nedeni olarak görülmektedir. Ekonominin arz ve talep yanını aynı anda etkileyen bu faktörde meydana gelen

fiyat hareketlerinin öngörülmesi ve tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Literatürde petrol fiyatlarının

yönünün kestirilmesinde farklı yöntemler kullanarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma

kapsamında ise yapay sinir ağları yönteminde farklı modeller kullanılarak petrol fiyatlarına ilişkin öngörü

başarıları incelenerek karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Günlük ve Aylık veri modelleri kullanılarak petrol fiyatlarının Yapay Sinir Ağı modelleri ile

tahminlemesi yapılmıştır..

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre günlük periyot dikkate alınarak kullanılan veriler ile yapılan

modellemede hata oranının oldukça düşük gerçekleştiği görülmüştür. Günlük periyot dikkate alınarak yapılan

çalışmalarda, anlamlı girdi sayısı artması halinde, aylık periyot dikkate alınarak yapılan çalışmalarda ise nöron

sayısının yükselmesi halinde olarak hata oranlarında düşüş gözlenmektedir.