DEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLARIN TANIMLANMASI VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ


YILMAZ ŞAHİN S., Özbaş F.

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 2015, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2015, pp.39-51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-51
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The mysterious appearance of precious and semi-precious stones, special colors and play of light makes them valuable, however, rarity, hardness and durability makes them double valuable. These features makes the precious gemstones, their natural origin and the super-being is inspired by the magical power. Precious gemstones have been symbol of wealth and romanticism along the centuries. 

The beauty, rarity and durability  of precious and semi-precious stones  are striking, they are mostly natural, inorganic, a particular chemical composition and minerals have a regular internal structure.

The production of synthetic gemstones and natural analogs in laboratory conditions except that their natural gemstones, glass and synthetic syntetic spinel materials produced using imitation gemstones are also available.

Both of the physical and optical properties of all the precious and semi-precious stones, it originated from their three-dimensional structure and chemical composition. In other definitions, the atoms of the elements that make up the gemstones can see how they bring about an arrangement with the internal structure, it can be felt and measured. Hardness cracked, cleavage, durability, sensitivity and gravity (specific gravity) of gemstones, as well as physical propertiessome optical properties such as birefringence, color, double refraction, luminescence and scattering are considered important characteristics to identify the gemstones. 

Özet: Değerli ve yarı değerli taşların  gizemli görünümleri,  özel renkleri ve ışık oyunları onları değerli kılmaktadır, ancak, nadirliği, sertliği ve dayanıklılığı onları iki kat daha değerli kılmaktadır. Süstaşlarını değerli kılan bu özellikleri, onların super-doğal kaynaklı olmasından ve büyülü gücünden esinlenmektedir. Değerli taşlar yüzyıllar boyunca zenginlik ve romantizmin de simgesi olmuştur.

Değerli ve yarı değerli taşlar,  güzelliği, nadirliği ve dayanıklılığı ile dikkati çeken mineraller olup, bunlar, çoğunlukla doğal, inorganic yolla oluşan ve belli bir kimyasal bileşime ve düzenli bir iç yapıya sahip minerallerdir. Doğal olan süstaşları dışında bunların laboratuvar koşullarında doğala benzerlerinin üretildiği sentetik süstaşları ile, yapay cam ve sentetik spinel malzemesi kullanılarak üretilen taklit süstaşları da mevcuttur.

Değerli ve yarı değerli taşların ister fiziksel isterse optik tüm özellikleri, bunların üç boyutlu yapısı ve kimyasal bileşimlerinden kaynaklanır. Başka bir tanımla, süstaşlarını oluşturan elementlerin atomlarının nasıl bir dizilimle içyapılarını meydana getirdiklerini görebilir, hissedebilir ve ölçebiliriz.  Süstaşlarının sertlik, kırık-çatlak, dilinim, dayanıklılık, duyarlılık ve gravite (özgül ağırlık) gibi fiziksel özellikleri yanısıra, çift kırma, renk, parlaklık, lüminesans ve dağılma gibi bazı optik özellikleri de süstaşlarını tanımlamak için önemli özellikler olarak değerlendirilmektedir.