Cumhuriyet Dönemi İstanbul Darülfünunu'nda Öğretim Üyesi Olmanın Şartları ve İlmî Yetersizlik Dolayısıyla Görevden Alınma


ARSLAN A.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.161-171, 1994 (Peer-Reviewed Journal)