Aynı Formasyon Değişken Litolojide Kazı Yapan İki Farklı EPBM'in Performans Analiz ve Değerlendirmesi


TOKGÖZ N. , Binen İ. S.

4.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 September 2018, pp.179-191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179-191

Abstract

In this study, it was aimed to investigate and compare the variations in the performance parameters of two EPBMs driving in opposite directions on the same line which passes through different lithological units of the same formation.

For this reason, a total of 1438 raw data entries which obtained from the EPBMs during the excavation of twin tube tunnels with a length of 1100 meters and 6.5 meters in diameter have been analyzed and evaluated. An “integrated data modelling method” was used comparatively for the data set which includes 8 excavation parameters and 3 different excavation zones that were determined in compliance with the degree of weathering. In that aspect, it was observed that especially the margin between the specific energy (kWh/m3) consumed by both EPBMs, despite the differences in advance rates, were decreasing depending on the increasing degree of weathering in the excavation zone. Particularly, fine-grained lithological components that reside in completely weathered claystones were found to be the most significant parameter which determines and control the estimation of excavation advance rates.  

Bu araştırmada, aynı güzergâhta karşılıklı kazı yapan iki farklı marka ve teknik yapıdaki EPBM’in, aynı formasyon-değişken litolojide kazı performans büyüklüklerinde gözlenebilecek mertebe değişimi ve bu değişimlerin sebeplerinin karşılaştırılmalı olarak araştırılması hedeflenmiştir.

Bu amaçla, 6,5 m kazı çaplı 1100 metrelik ikiz tünellerin açılması sırasında farklı marka ve teknik özellikteki iki farklı EBPM’in toplam 1438 adet ham verisi bu araştırma kapsamında analiz edilip değerlendirilmiştir. Sekiz adet kazı performans büyüklüğünü kapsayan ve litolojik ayrışmaya bağlı üç temel kazı zonunun esas alındığı bu veri seti için, bütünleşik veri modelleme yöntemi” karşılaştırılmalı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, özellikle her iki EPBM’in harcadığı spesifik enerji (kwh/m3) büyüklüğündeki belirlenen mertebe yakınsamalarının, kazı ilerleme hızlarında belirlenen farklılıklara rağmen, kazı materyalinde artan ayrışma/bozunma derecesine bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir. Özellikle tamammen ayrışmış kiltaşlarında artan ince taneli kazı materyal litolojisi, ilerleme hızlarının kestirimini belirleyen ve denetleyen önemli büyüklük olmuştur.