INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC GROWTH IN TURKEY


Creative Commons License

Verberi C.

ICE-TEA2021, Eskişehir, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-13

Abstract

Sürdürülebilir büyümenin önemli belirleyicileri olan kurumlar, sürdürülebilir büyümeye odaklanan ekonomik politikalar nedeniyle önemli bir faktör haline gelmiştir. Kurumlar ve büyüme arasındaki ilişkiye dair iki ana yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım, kurumsal gelişimin tamamlanması sonucunda ülkelerin sürdürülebilir büyüme oranlarına sahip olduğunu savunurken, ikinci görüş, ülkeler sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaştığında kurumsal gelişimin tamamlandığını öne sürmektedir. Bu çalışma, ARDL metodolojisi ile Türkiye'deki kurumlar ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın bulguları, uzun dönemde mülkiyet hakları, liberal bileşen endeksi (kanun önünde eşitlik ve bireysel özgürlükleri, yürütme üzerindeki yargı kısıtlamaları, yürütme üzerindeki yasal kısıtlamaların bileşenini içeririr) ve liberal demokrasinin büyümeyi olumlu, siyasi yolsuzluğun ise olumsuz etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar yorumlandığında, Türkiye'deki kurumlar ve büyüme ilişkileri için ilk yaklaşım görüşünün geçerli olduğu görülmektedir.