Çalışanların düzenleme odakları ve zihinlerindeki örtük liderlik kategorileri arasındaki ilişki: M.B.A. öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilen nitel ve nicel bir çalışma


Rofcanin Y., BERBER A.

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey