LAZKİYE LİMANI’NDA İNGİLİZ KONSOLOSLARI VE TÜCCARLARI 1700-1772


Türkhan M. S.

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.229-251, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30517/cihannuma.1040312
  • Title of Journal : Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.229-251

Abstract

The port of Latakia, which was an important place among the ports of the Eastern Mediterranean, was commercially active during the Ottoman period. Widespread tobacco cultivation around Latakia since the 17th century and the increasing in silk production in the region as an alternative to Persian silk in the 18th century increased the commercial importance of Latakia. Thanks to these developments, British merchants showed much more interest in the region and the port. The British, that had previously provided commodities via mediator from the region, opened a consul representative office in 1737 is an indicator of these increasing commercial interest. In this article, the establishment of the British Vice-Consulate Representative in the port of Latakia in the 18th century, the commercial activities and credit relations of the British merchants are examined within the framework of Ottoman and British archival sources.

Doğu Akdeniz limanları içinde önemli bir yere sahip olan Lazkiye limanı Osmanlı döneminde de ticari bakımdan aktif olmuştur. 17. yüzyıldan itibaren Lazkiye çevresinde tütün ekiminin yaygınlaşması, 18. yüzyılda ise İran ipeğine alternatif olarak bölgede ipek üretiminin yaygınlaşması Lazkiye’nin ticari önemini arttırmıştır. Bu durum karşısında İngiliz tüccarların bölgeye ve limana daha fazla ilgi göstermeye başladıkları görülür. Daha önceleri aracılar vasıtasıyla bölgeden emtia temin eden İngilizlerin, 1737’de Lazkiye’ye bir konsolos vekilliği açmaları artan bu ticari ilginin göstergesidir. Bu makalede Osmanlı ve İngiliz arşiv kaynakları çerçevesinde 18. yüzyılda Lazkiye limanında İngiliz konsolos vekilliğinin kuruluşu, İngiliz tüccarların ticari faaliyetleri ve kredi ilişkileri incelenmiştir.