Tarihi Kentsel Mekanları Koruma Olgusunun Turizme Etkileri ve Sultanahmet Çevresi İçin Bir Öneri


ÇINAR H. S. , KART AKTAŞ N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.55, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 55 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

Özet

Tarihi kentsel mekanlar, üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan toplumların, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerim yansıtan; geçmişe dair izlerini, sonraki kuşaklara aktaran kültür varlıklarıdır. Bu bağlamda tarihi kentsel mekanları koruma olgusu, kentin kültürel kimliğinin, mekansal kalitenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu çabaların sonucunda, mekan ve yaşam kalitesinin artması, aym zamanda turist memnuniyetinin maksimizasyonu ve birtakım özelliklerin turistik ürün haline gelmesi ile hem yerel halk hem de ziyaretçiler için yarar sağlayacaktır. Böylece koruma olgusu turizme de olumlu etkiler yapacaktır. Bu araştırma kapsamında konu, Sultanahmet ve çevresi için irdelenmiş ve öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

The historical urban places are cultural richness that indicate the social, economic and cultural levels of the communities which have lived and living in, and also places that transmit the historical evidence to the future generations. For this reason, the concept of the conservation of historical urban places is necessary for providing to conserve cultural identity and urban places' quality and sustainability. The aim of this study, to determine the necessity of conservation and the interaction between conservation and tourism. Also in this study, a land use suggestion plan determined.