TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI


GÜNDÜZ U., Arıkan İ.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.4, no.2, pp.23-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)