Metastatik renal hücreli karsinom olasılığı bulunan hastaların klinik ve radyolojik muayenesi


Creative Commons License

Şenel Ş. N., Özcan İ., Onur Ö.

1. International Dental Research and Health Science Congress, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.460-461

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.460-461
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:  Oral kavitede görülen tüm maliniteler arasında metastatik karsinomların görülme sıklığı yaklaşık %1 oranındadır. Çene kemiklerinde erkeklerde en fazla prostat, akciğer ve böbrek tümörlerinin metatastazları görülürken, kadınlarda ise en fazla meme, adrenal bezler ve kolorektal tümörlerin metastazları görülmektedir. Mandibulada metastaz görülme sıklığı maksillaya göre yaklaşık dört kat daha fazladır.

Çalışmamızın amacı, onkolojik rahatsızlıklarının tedavisi için bifosfonat kullanan ve oral kavitedeki şikâyetleri nedeni ile   İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na başvuran iki hastada metastatik tümörden şüphelenilmesi nedeni ile yapılan klinik ve radyolojik muayene bulguları ile histopatolojik değerlendirme sonuçlarının sumulmasıdır.

Olgu Sunumu:

Olgu 1: 67 yaşında erkek hasta, kliniğimize başvurmadan 3 yıl önce renal hücreli karsinom (RCC) nedeni ile ameliyat olmuş. Kemik metastazı nedeni ile 2 yıl İ.V. Zoledronik asit kullanmış, yaklaşık 5 ay önce Zoledronik asit kesilmiş. Zoledronik asit tedavisinden sonra Sunitinib kullanmaya başlamış. Mandibulanın sağ tarafında ağrı şikayeti ile fakültemize başvurmuş. Panoramik grafisinde sağ alt kanin-premolar bölgesinde düzensiz sınırlı, radyolusent lezyon izlenmiştir.

Olgu 2: 63 yaşında erkek hasta, kliniğimize başvurmadan 2 yıl önce renal hücreli karsinom (RCC) nedeni ile ameliyat olmuş. Ameliyattan bir süre sonra kemik metastazı nedeni ile Zoledronik asit tedavisine başlamış. Zoledronik asit tedavisinden sonra Nivolumab tedavisine başlanmış. Mandibulanın sağ alt tarafında ağrı şikayeti ile fakültemize başvurmuş. Panoramik grafisinde sağ premolar dişsiz bölge hizasında düzensiz sınırlı, radyolusent lezyon izlenmiştir.

Her iki hastada radyolojik muayeneden sonra yapılan histopatolojik inceleme sonucunda böbrek hücreli karsinom metastazı tespit edilmiştir.

Sonuç: Renal tümörlerin çene kemiklerine metastazı nadir olarak görülür. Radyografik tanısında panoramik radyografi, 3 boyutlu tomografi ve Manyetik Rezonans görüntüleme gibi yöntemler önerilir. Patolojik tanısında ise histopatolojik yöntemlerin yanı sıra bazı durumlarda immünohistokimyasal yöntemler önerilmektedir.


Anahtar kelimeler: Renal hücreli karsinom, Mandibula, Panoramik Radyografi, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi