Batı Karadeniz’de Ağa Tesadüfi Yakalanan ve Karaya Vuran Mutur’ların (Phocoana Phocoana) Mide İçeriklerindeki Makroskobik Parazitlerinin Tür Tayini Hakkında Bir Ön Çalışma. Between the years 2002-2003 was caught by fishermen in the western Black Sea Muturs’ (Phoceana phoceana) Determination of gastric content and the macroscopic type of parasite primarily zoonosis features


DANYER E., AYTEMİZ I., AKKAYA H.

12th Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress., İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2010, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Marine mammals as hosts of the parasite leading pathological disorders occur in these animals resulting in death which it has played a leading role among the causes. The parasites in the stomach, ulceration, due to lesions obstructions, rupture of  stomach, and gastric bleeding due to malformation of the death of marine mammals gives rise to. These nematodes are also primarily zoonosis character is also important for public health. Anisakids which are zoonotic character; Anisakis spp., Contracaecum spp., Pseudoterranova spp. and Phocascaris spp. nematodes are common in stomachs of the dolphins have been reported.
The material of this work in 2002 and 2003 between the months of April to June, the Western Black Sea caught by fishermen in the 31 female and 9 male Muturs 593 obtained from stomach contents consisted of two macroscopic parasites. Contraceacum spp findings so far. The findings obtained in larval form, and such determination is in progress. This study dolphins on the coast of Turkey, the first findings about the interference will occur.

Deniz memelilerini konak olarak kullanan parazitlerden ileri gelen patolojik bozukluklar nedeniyle bu canlılarda oluşan ölümler, ölüm nedenleri arasında baş rolü oynamaktadır. Midede bulunan parazitler, ülserleşme, lezyonlara bağlı obsturuksiyonlar, mide rupturları, malformasyon ve mide kanamaları gibi nedenlerle deniz memelilerinin ölümüne sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda bu nematodların zoonoz karakterleri de halk sağlığı açısından önemlidir. Zoonotik karakterli anisakidlerden; Anisakis spp., Contracaecum spp., Pseudoterranova spp. ve Phocascaris spp.’nin yunusların midesinde görülen nematodlar olduğu bildirilmektedir.

Bu çalışma materyalini 2002 ve 2003 yıllarında Nisan-Haziran ayları arasında, Batı Karadeniz’de balıkçı ağlarına takılan 31 dişi, 9 erkek Mutur’un mide içeriğinden elde edilen 593 adet makroskobik parazit oluşturmuştur. Şu ana kadarki bulgularda Contraceacum spp. Larval formlarına ilişkin bulgular elde edilmiş olup, tür tayini çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma, Türkiye kıyılarındaki yunus parazitleri konusunda yapılan ilk bulguları ortaya çıkaracaktır.