İmam Gazâlî, Bâtınîlerin Belini Kıran Deliller-Kitâb-ı Kavâsimu’l Bâtınıyye ve Te’vilin Temel İlkeleri-el-Kânûnü’l-Külli fi’t-Te’vil, İnceleme ve Çeviri: Prof. Dr. Ahmed Ateş


Gökmen G. (Editor)

Büyüyen Ay, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Büyüyen Ay
  • City: İstanbul