Foreigners in The Labor Market in Austria as a Country of Migration


Creative Commons License

Kalkan M., Doğan A. S.

İçtimaiyat (Online), vol.6, no. GÖÇ VE MÜLTECILIK ÖZEL SAYISI, pp.431-447, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: GÖÇ VE MÜLTECILIK ÖZEL SAYISI
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33709/ictimaiyat.1111571
  • Journal Name: İçtimaiyat (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.431-447
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

After the WW II, the demographic structure of the European countries turned into a heterogeneous system compared to the pre-war period. In addition to the immigrant influxes following the war, the labor shortage that emerged especially since the late 1950s was also effective. Many European countries have encountered the phenomenon of foreign worker migration over time. Austria, one of these countries, has attracted attention as an immigration country that has a high foreign worker and naturally foreign origin population compared to its total population since the 1960s. Based on this fact, the aim of this study is to determine the current situation and problem areas of foreigners in the labor market of Austria, which is an immigration country. It has been seen that despite more than half a century that has passed, there are issues arising from both Austrians and foreigners in the problems experienced in the Austrian labor market. There must be a bilateral desire and will for a solution to eliminate negative situations. Both the Austrian state and its administrators and foreigners themselves need to try. Different groups of society, especially employers and trade unions, and especially non-governmental organizations need to take the initiative and assume a role.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin demografik yapısı savaş öncesi döneme göre heterojen bir sisteme dönüşmüştür. Savaş sonrası göçmen akınlarının yanı sıra özellikle 1950'lerin sonlarından itibaren ortaya çıkan işgücü açığı sıkıntısı da etkili olmuştur. Birçok Avrupa ülkesi zamanla yabancı işçi göçü olgusuyla karşılaşmıştır. Bu ülkelerden biri olan Avusturya, 1960'lı yıllardan itibaren, toplam nüfusuna kıyasla yabancı işçi sayısının ve doğal olarak yabancı kökenli nüfusunun yüksek olduğu bir göç ülkesi olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu olgudan hareketle bu çalışmanın amacı, bir göç ülkesi olan Avusturya'nın işgücü piyasasındaki yabancıların mevcut durumunu ve sorun alanlarını belirlemektir. Aradan yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen Avusturya işgücü piyasasında yaşanan sorunlarda hem Avusturyalılardan hem de yabancılardan kaynaklanan hususların olduğu görülmüştür. Olumsuz durumların bertaraf edilmesi için iki taraflı bir çözüm arzusu ve iradesi olmalıdır. Hem Avusturya devleti hem de yöneticileri ve bunlara ilaveten yabancıların kendilerinin de çaba göstermesi gerekmektedir. Başta işverenler ve sendikalar olmak üzere toplumun farklı gruplarının ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif alarak rol üstlenmesi elzemdir.