Information Obligation of Data Controllers In European Law and Turkish Law


Aşıkoğlu Ş. İ.

Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol.1, no.2, pp.41-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Kişisel Verileri Koruma Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-65
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde artan ve çeşitlenen kişisel veri işleme faaliyetleri ilgili kişilerin ve otoritelerin şeffaflık beklentilerini artırmaktadır. Kişisel verilerin korunması alanında bireylere tesis edilmiş haklar ve veri sorumlularına getirilmiş olan yükümlülükler kişisel verilerin korunması alanındaki temel enstrümanları oluşturmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğü gerek ilgili kişilerin kişisel verilerinin üzerinde kontrolünün sağlanması gerekse veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için bir bel kemiği vazifesi görmektedir. Bununla birlikte iş modeli kişisel veri işlemeye dayanmayan gündelik olağan işleri kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti yürüten küçük işletmeler bakımından ise ilgili kişinin bilgilendirilmesi ciddi bir yük oluşturmaktadır. Bu çalışmada aydınlatma yükümlülüğünün maddi ve şekli boyutu ile veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünden muaf tutulduğu hâller Avrupa Birliği ve Türk hukuku bakımından ele alınmıştır.