"İsviçre Federal Mahkemesinin 3 Nisan 2002 Tarihli ve 128 III 428 Sayılı kararının çevirisi- Sürekli Borç İlişkilerinde Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi/Haklı Sebeple Fesih", Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan C.II, On İki Levha Yayıncılık


GENÇ ARIDEMİR A.

Diğer, ss.2013-2020, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Sayfa Sayıları: ss.2013-2020