Description of Sequencing of Grammar Learning Activities in a Sample Course book: Spring 6


BULUT İ.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.57-68, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.57-68

Abstract

Recently, various premises have underpinned the primary education in Turkey. Among these premises, one of the most striking was implementing the teaching of English as part of the primary education in 1997. With the introduction of English at the primary education level, the need for appropriate coursebooks and a new curriculum emerged. The Ministry of Education published some materials to meet this need, the last of which is the “English Language Curriculum for Primary Education” in 2006. New coursebooks were written and published in light of this curriculum. This study aims to analyze the grammar activities in a coursebook named Spring 6 for sixth graders in public schools. The analysis has been based on the terms of Batstone's three ways of sequencing grammar learning activities, which are; noticing, structuring, and proceduralizing.

Key Words: Grammar, Noticing, Structuring, Proceduralizing

Son zamanlarda Türkiye'de ilköğretim düzeyinde yabancı dil öğretiminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi 1997 yılında yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin ilköğretim düzeyinde uygulamaya konmasıdır. İlköğretim düzeyinde yabancı dil öğretimiyle beraber bu gereksinimi karşılayacak uygun ders kitaplarına ve müfredata gereksinim duyulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu gereksinimi karşılamak için bir takım çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan birisi de 2006 yılında yayınlanan M.E.B. İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programıdır. Bu müfredat kapsamında yeni ders kitapları yayımlanmıştır. Bu çalışma ilköğretim okullarında okutulmakta olan Spring 6 adlı kitapta yer alan dilbilgisi etkinliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. İnceleme, Batstone'un farketme, yapılandırma ve yordamsallaştırma olarak adlandırdığı dilbilgisi etkinliklerinin sıralanmasının üç yolu bağlamında yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Dilbilgisi, Farketme, Yapılandırma, Yordamsallaştırma