Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik Ve Sınır Kişilik Bozukluğu


Bahadır G. , Anlı İ.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.27, pp.1-12, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

This study aimed to compare the Narcissistic Personality Disorder (NPD) and the Borderline Personality Disorder (BPD) in terms of the development of narcissism on the basis of Self Psychology' Approach. Thirty patients who were diagnosed as NPD, 30 patients who were diagnosed as BPD and 30 control subjects participated in the study. The basic research assumption was that the group diagnosed as NPD would be defensive in the "grandiose self" line and the group diagnosed as BPD would be defensive in the "idealized parental imago " line according to Self Psychology. For this purpose both of the groups were given the Self Psychology Inventory, which had been then assessed by using the SCID //. According to the resıdts the BPD group was found to be defensive in "idealized parental imago" line and NPD group was found to be defensive in both "grandiose self" and "idealized parental imago " lines. Key Words: Narcissism, Narcissistic Personality Disorder, Borderline Personality Disorder, Kohul, Self Psychology, Kernberg

Bu araştırma Kendilik Psikolojisi kuramına göre, Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) ve Sınır Kişilik Bozulduğu 'uda (BKB) narsisizmin gelişimini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 30 NKB fanisi almış hasta, 30 BKB tanısı almış hasta ve 30 kişilik bir kontrol grubu katılmıştır. Teme! hipotez narsisizmin gelişimi açısından. NKB tanısı alan grubun "büyüklenmeci kendilik" hatında, BKB tanısı alan grubun ise "idealleştilmiş ebeveyn imagosu" hatında takılmış olacağıdır. Bu amaçla bütün gruplara, SCID-H ile değerlendirme yapıldıktan sonra, Kendilik Psikolojisi Envanteri verilmiştir. Sonuçlara göre, narsisizmin gelişimi açısından BKB tanısı alan grubun "yüceleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında, NKB tanısı alan grubun ise hem "ideal/eştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında hem de "biiyüklenmeci kendilik" hattında takıldığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Sınır Kişilik Bozukluğu, Kohut, Kendilik Psikolojisi, Kernberg.