Transformation of Indian Foreign Policy in the Narendra Modi Era


Creative Commons License

Duran H., Toprak Y.

Journal of Applied & Theoretical Social Sciences, vol.4, no.3, pp.275-298, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Journal of Applied & Theoretical Social Sciences
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.275-298
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on the aims of the Baharatiya Janata Party (BJP) government, which came to power under the leadership of Narendra Modi in 2014, regarding India's foreign policy, its policies that are different from the previous governments, and the results of these policies. The  administration  led  by  Narendra  Modi  aims  to  ensure  that  India  is  recognized  as  an important power in the region through breakthroughs such as the Move East, Neighborhood First policy; In order to realize the multipolar world order, it has determined as India's foreign policy priority to maintain win-win relations with the states that are forceful in the protection of India's international and regional interests within the framework of the concept of strategic autonomy and to emphasize soft power elements. In this study, the impact of the discourse and policies in which diplomacy is used as an effective tool, unlike previous governments, on India's close circle and the international system is evaluated.

Bu çalışma, 2014 yılında Narendra Modi liderliğinde iktidara gelen Baharatiya Janata Parti (BJP) hükümetinin Hindistan'ın dış politikasına ilişkin amaçları, önceki hükümetlerden farklı olan politikaları ve bu politikaların sonuçlarına odaklanmaktadır. Narendra Modi liderliğindeki yönetim, Doğu’ya Hareket Et, Önce Komşuluk politikası gibi atılımlarla Hindistan’ın bölgede önemli bir güç olarak tanınmasını sağlamayı; çok kutuplu dünya düzenini gerçekleştirmek amacıyla stratejik özerklik kavramı çerçevesinde Hindistan’ın uluslararası ve bölgesel çıkarlarının korunmasında güçlü devletlerle karşılıklı iş birliğine dayalı ilişkiler sürdürmeyi ve yumuşak güç unsurlarına vurgu yapmayı Hindistan’ın dış politika önceliği olarak belirlemiştir. Çalışmada diplomasinin etkin bir araç olarak kullanıldığı söylem ve politikaların önceki hükümetlerden farklı olarak Hindistan yakın çevresine ve uluslararası sisteme etkisi değerlendirilmektedir.