Investigation of Wear and Fracture Resistance of Monolithic CAD CAM Ceramic Materials After Artificial Aging


Creative Commons License

KUTLUK A., Ongul D.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği dergisi (Online), vol.5, no.1, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The aim of this study is to comparatively evaluate the wear and fracture resistance of crown restorations produced from four different monolithic computer aided design/computer aided manufacture (CAD/CAM) ceramic blocks. Material and Methods: 10 molar tooth shaped crowns were produced from 4 different CAD/CAM materials (hybrid nano-ceramic (C), monolithic zirconia (P), polymer-infiltrated ceramic (E), leucite-reinforced glass-ceramic (I)). The samples were scanned before and after thermomechanical loading. Scan images were superimposed and volume loss values were calculated. The roughness values and Vickers hardness values of the samples were recorded. Load-to-fracture experiments were performed on a universal tester. Data were statistically evaluated with SPSS version 25.0 and Kolmogorov-Smirnov test. Results: In the comparison made in terms of hardness values; It was observed that the hardness value of P was higher than that of E and C. In the comparison made in terms of roughness values; It was observed that the roughness value of C was higher than P and I. In the comparison made in terms of volume loss values; It was observed that the volume loss in E and C was higher than in P and I. It was observed that the load-to-fracture value of P was higher than the E, C and I groups. Conclusion: The wear resistance of leucite-reinforced glass-ceramic and monolithic zirconia is higher than that of polymer-infiltrated ceramics and resin nano-ceramic. Load-to-fracture value of monolithic zirconia; more than other materials.
Amaç: Bu çalışmanın amacı; dört farklı monolitik bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) seramik bloktan elde edilen kuron restorasyonlarının, aşınma ve kırılma dayanımlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 4 farklı CAD/CAM materyalinden (hibrit nano seramik (C), monolitik zirkonya (P), polimer infiltre seramik (E), lösit ile güçlendirilmiş cam seramik (I)) 10’ar adet molar diş formundaki kuron protezleri üretildi. Örnekler termomekanik yükleme öncesinde ve sonrasında üç boyutlu olarak tarandı. Tarama görüntüleri çakıştırıldı ve hacim kaybı değerleri hesaplandı. Yüzey profilometresi ile örneklerin pürüzlülük değerleri kaydedildi. Örneklerin Vickers sertlik değerleri kaydedildi. Universal test cihazında kırma deneyleri gerçekleştirildi. Veriler istatistiksel olarak SPSS 25.0 versiyonu ile ve Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Bulgular: Sertlik değerleri açısından yapılan karşılaştırmada; P’nin sertlik değerinin E ve C’ye göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Pürüzlülük değerleri açısından yapılan karşılaştırmada; C’nin pürüzlülük değerinin P ve I’ya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Hacim kaybı değerleri açısından yapılan karşılaştırmada; E ve C’deki hacim kaybının P ve I'e göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kırılma dayanımı açısından yapılan karşılaştırmada; P’nin kırılma dayanımının E, C ve I gruplarından daha yüksek olduğu gözlendi. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen verilere göre monolitik zirkonya ve lösit ile güçlendirilmiş cam seramiğin aşınma dayanımı, polimer infiltre seramikten ve reçine nano seramikten daha fazladır. Monolitik zirkonyanın kırılma dayanımı; diğer materyallerden daha fazladır.