Do Metro Lines Increase Neighbourhood Residential Property Valuations?: The Istanbul M 5 Uskudar - Cekmekoy Metro Line Case Study


Creative Commons License

Kahveci M.

EĞİTİM BİLİM VE TOPLUM, vol.17, no.1, pp.10-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: EĞİTİM BİLİM VE TOPLUM
  • Page Numbers: pp.10-41
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

When making cost-benefit analysis for transport investments, not only the user benefits and the financial costs and benefits of the investment but also the overall economic impact is evaluated.One of the methods used in this analysis is to examine the impact of new transport investments or improvements on housing prices. In this study, by using the hedonic pricing method, the value increase in house prices that the subway constructions, one of the public transportation investments, have generated is investigated. As an exemplary to the metro investment examination, M5 metro line, which operates between Üsküdar and Çekmeköy located on the Asian side of Istanbul, is taken. The reason for choosing this line is that there is no other large-scale transport investment around it that would complicate the impacts during the period examined. Firstly, the impact of an expected housing investment on housing prices is studied. In the analysis that is formed around Alonso-Muth model, which is the basis of mainstream choice of location theory, square meter price of housing in neighborhoods close to the metro line is examined in pre-construction, construction and after-construction periods. After studying the expected impact, housing prices in the wake of the metro line opening, and the impacts of distance to metro stations and to Kadikoy and Uskudar, two major centers of the Asian side of Istanbul, on housing prices are examined with a horizontal data set. Keywords: Hedonic Pricing, rent, transportation investment, expected investment impact

Ulaştırma yatırımları için fayda maliyet analizi yapılırken sadece doğrudan kullanıcı faydaları ve yatırımın finansal maliyetleri ve faydaları değil aynı zamanda ekonomik etkilerinin bütünü değerlendirilmektedir. Ulaştırma yatırımları için fayda maliyet analizi yapılırken kullanılan yöntemlerin başında yeni ulaştırma yatırımlarının veya iyileştirmelerinin konut fiyatları üzerindeki etkisi incelenmesi gelmektedir. Bu çalışmada da kamunun ulaştırma yatırımlarından birisi olan metro inşaatlarının konut fiyatları üzerinde yarattığı değer artışı hedonik fiyat denklemi kullanılarak araştırılmıştır. İncelenen metro yatırımı örneği olarak İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ve Çekmeköy arasında faaliyet gösteren M5 metro hattı seçilmiştir. Bu hattın seçilmesinin nedeni hattın etrafında incelenen dönem içerisinde etkileri karmaşıklaştıracak başka büyük ölçekli ulaştırma yatırımı olmamasıdır. Öncelikle beklenen bir konut yatırımının konut fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Alan yazınına hakim olan ve anaakım mekan seçim teorisinin de temeli olan Alonso- Muth modeli etrafında şekillenen analizde metro hattına yakın olan mahallelerdeki metrekare konut fiyatları inşat öncesi dönem, inşaat dönemi ve hat açıldıktan sonraki dönemde incelenmiştir. Beklenen etkinin incelenmesinin ardından ise yatay kesit bir veri setiyle hat açıldıktan sonra konut fiyatları ve metro istasyonuna ve İstanbul Anadolu yakasının iki önemli merkezi olan Kadıköy ve Üsküdar’a uzaklığın konut fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Hedonik Fiyatlama, rant, ulaştırma yatırımı, beklenen yatırım etkisi