Cd(II) iyonunun 2-(2-piridilmetilenamino)fenol (2-PMAP) ile spektrofotometrik tayini


Öztürk N. S. , GÜÇLÜ K. , TÜTEM E. , Ülküseven B.

Fe(II) ve Fe(III) iyonlarının karminik asit ayıracı ile yanyana, Edirne, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27