Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi


Kurtuluş K., Okumuş A.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.17, no.53, pp.3-17, 2006 (Peer-Reviewed Journal)