Bakım Yönetimi İçin Bilgisayar Programlarının Seçim Kriterleri


Tarcan E., VAROL E. S.

YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ, sa.35, ss.35-40, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
  • Sayfa Sayıları: ss.35-40

Özet

Bakım, önceleri iş yapmanın önlenemez ve kontrol edilemez bir maliyeti olarak görülürken; bugün esas işletme faaliyetlerinden biri ve kontrolu mümkün bir kar sağlama faaliyeti olarak düşünülmektedir. Bakım yönetiminin etkinliğinin arttırılmasında bilgisayarlı sistemlerin kullanılması, bakımla ilgili bilinen maliyetleri azaltırken, bakımın görünmeyen ve genellikle dikkate alınmayan mal ve hizmet üretimi, müşteri, imaj, pazar, tazminat gibi kayıplarının düşürülmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bilgisayarlı sistemler insanlar için bir araçtır. Bütün bu yararlar ancak iyi hazırlanmış ve iyi seçilmiş bir bilgisayarlı bakım sistemiyle sağlanabilir. Programın seçimi için nihai karar verilmeden önce bazı analizlerin yapılması gerekir. Seçilecek programın; işletmeye özgü değişikliklere uygun olma, otomatik bilgi toplama, verilerin analizi ve mukayesesi, raporlama, uyarı, etkileşimli (interaktif) müdahale ve çözüm üretebilme, farklı sistemlere ve gelecekteki gelişmelere uyum sağlayabilme yetenekleri titizlikle araştırılmalıdır.