Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi


Ergülen A., KAZAN H., Özdemir F. S.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.91-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The reason for the focusing on activities in the process starts from the raw material stage and ends with product delivery to the customer is that usage of the word -logistics- solely for the traditional (forward) logistics applications for a long time. But, changing environmental conditions such as producers not only limited to the sale of responsibility for these products, but also collecting these products in the supply chain after usage by consumers and make them reusable, disposing some of them that cannot be recycled appropriately to natural conditions, preventing waste and constructing the sustainable development infrastructure has led to the emergence of the "reverse logistics” concept. So the concept of logistics has become a broader concept including reverse logistics applications corresponding to recoveries of products. Collection of returned items, re-processing them and post-process redistribution of them are among these reverse logistics applications. Enterprises perform these operations in all recovery due to the convenience of recovery technique for them. Recycling can be by some applications such as recycling of products, repairing, remanufacturing, refurbishing or making product robust. The aim of this study is, provided that it is limited by recycling as a form of recovery, to optimize reverse logistics costs by using fuzzy linear programming model in a real-time waste collection facility.

Ürünlerin hammadde ve malzeme aşamasından tüketiciye teslimine kadar geçen süreçteki faaliyetlere odaklanılmasının sebebi, uzun zamandır lojistik sözcüğünün yalnızca geleneksel (ileri) lojistik uygulamaları için kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat üreticilerinbu ürünlere dair sorumluluklarının satış ile sınırlı kalmaması, tedarik zinciri içinde üretilmiş ürünlerin tüketicilerce kullanımının sonrasında da devam etmesi gerekmektedir. Bu kullanılan ürünlerin tekrar toplanması ve tekrar kullanılabilir hale getirilmeleri, geri kazanılamayacak olanların da doğada koşullarına uygun biçimde yok edilmesi, israfın önüne geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın altyapısının oluşturulması gibi değişen çevre koşulları, “ters lojistik” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani lojistik kavramı, ürünlerin geri kazanımına karşılık gelen ters lojistik uygulamalarını da içeren geniş bir kavram haline gelmiştir. Ters lojistik uygulamaları içinde kullanılmış veya geri dönen ürünlerin toplanması, bunların yeniden işlenmesi ve işleme sonrası yeniden dağıtımları yer alır. İşletmeler ve ürün bakımından hangi geri kazanım biçimi uygun olursa olsun, tüm geri kazanım uygulamalarında bu faaliyetler yerine getirilir. Geri kazanım, ürünlerin geri dönüşümü, tamiri, yeniden üretimi, yenileştirilmesi gibi çeşitli uygulamalarla yeniden üretime kazandırılması biçiminde olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir geri kazanım biçimi olan geri dönüşüm ile sınırları çerçevesinde, gerçek bir atık toplama tesisinde ters lojistik maliyetlerini doğrusal programlama modeli ve bulanık doğrusal programlama modeli kullanmak suretiyle optimize etmektir