Characterızatıon Of Mınor Hıstocompatıbılıty Antıgens And Theır Role In Allogeneıc Hematopoıetıc Stem Cell Transplantatıon: Sıngle Center Experıence In Turkıye


Savran Oğuz F., Kekik Çınar Ç., Oğuz S., Kıvanç D., Sargın F., Beşışık Kalayoğlu S.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.3, pp.130-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)