2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin von Hannover v. Almanya vakıasına ilişkin 24 Haziran 2004 Tarihli Kararının İncelenmesi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Vedat Yayınevi, 2010, s. 1055-1113.


KARABAĞ BULUT N.

Diğer, 2010

  • Basım Tarihi: 2010