RECENT TECHNOLOGIES IN CONTROLLED RELEASE DRUG DELIVERY


Özçelik E., Erdal M. S., Özsoy Y.

Sabiad , vol.5, no.2, pp.122-129, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/jarhs2022-1122852
  • Journal Name: Sabiad
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-129
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Conventional drug delivery systems can be inadequate in many areas today due to limiting factors such as the narrow therapeutic window, complex dosing interval in long-term treatments, and systemic toxicity. Accordingly, a search has been carried out for new controlled drug delivery systems, which aim to localize the pharmacological activity of the drug to the desired area at the desired rate, and exhibit increased activity with less complications for more drugs. Better patient compliance can be achieved with microfluidic-based drug delivery systems, which have been developed to meet these needs, and better release control can be achieved with advanced drug applications. These systems, created by the control and manipulation of nano/micro-sized liquids, have taken their place in the controlled release platform with a unique character on a single chip. This review provides general information about controlled drug release, then discusses biomedical devices, one of the new technologies developed through advancing research, and the microfluidic devices (micropumps and microneedles) that they utilize. Their types, structures, properties, preparation techniques, where they can be used and related applications, the advantages they can bring to controlled drug delivery, and progress made on this subject are examined, with examples.
Konvansiyonel ilaç salım sistemleri dar terapötik pencere, uzun dönem tedavilerdeki kompleks dozlama aralığı ve sistemik toksisite gibi kısıtlayıcı faktörlerle günümüzde pek çok alanda yetersiz kalabilmektedir. Buna istinaden, ilacın farmakolojik aktivitesini istenilen oranda, istenen bölgeye lokalize etmeyi amaçlayan ve daha çok ilaç için daha az komplikasyonla artırılmış aktivite sergileyen yeni kontrollü ilaç salım sistemleri arayışına gidilmiştir. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen mikroakışkan bazlı ilaç salım sistemleri ile daha iyi hasta uyuncu sağlanabilmekte, gelişmiş ilaç uygulamaları ile daha iyi salım kontrollü oluşturulabilmektedir. Nano/ mikro boyuttaki sıvıların kontrolü ve manüplasyonu ile oluşturulan bu sistemler tek bir çip üzerinde eşsiz bir karakterle kontrollü salım platformunda yerini almıştır. Bu derlemede kontrollü ilaç salımı hakkında genel bir değerlendirmeden sonra ilerleyen araştırmalarla gelişen yeni teknolojilerden biyomedikal cihazlar ve bunlar arasında bulunan mikroakışkan bazlı cihazlar, mikropompalar, mikroiğneler konu edilmiştir. Bunların çeşitleri, yapısı, özellikleri, hazırlanma teknikleri, türleri, nerelerde kullanılabileceği ve ilişkili uygulamalar, kontrollü ilaç salımına getirebilecekleri avantajlar, bu konudaki ilerlemeler örneklerle incelenmiştir.