MUTFAK MOBİLYASI AKSESUAR VE DONANIM SİSTEMLERİNİN SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER VE TREND PROJE UYGULAMALARI


İÇEN I., DİLİK T. , KURTOĞLU A.

V. Uluslararası Mobilya Kongresi-IFC 2018, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.540-548

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.540-548

Abstract

In this study, the specification and selection of accessories and equipment, which is known as the heart of a home and which has the most important share in shaping the existing technological, economic and socio-cultural changes, has been viewed. In this context, kitchen applications in housing projects developed around the world culinary trends have been evaluated through preferred accessory and hardware systems. Today, kitchen is the most time-consuming place in the house after the living room. kitchens, which are considered as the most time-consuming areas in the home after the living room, If the correct kitchen planing, correct specification of accesories and correct project applications ,provide comfort, time and ease to the users. The contemporary life requires a lot of work in a short time. The area of use in the house is getting smaller, especially in the big cities. The use areas of kitchens can be used with various hardware and accessories with maximum efficiency. It is also seen that the kitchens now take place as places where guests can be accommodated by adding a space such as a dining table, a seating group, a TV corner and a living area when the place is out of being a food preparation. Nevertheless, it has been observed that kitchen furniture has become a necessity in kitchens for accessories and equipment that can bring out concepts such as comfort, elegance, uniqueness and image as well as functionality. When considering the world culinary trends, it is seen that users want to see other features like kitchen, functionality, comfort, elegance, security, image and economy together. In parallel, it seems that manufacturers of kitchen furniture are also developing original kitchen designs that meet these expectations. To this end following are important points in the selection of accessories and hardware systems for kitchen furniture; Housing Type, User Fetaures Budget, Design and Style, Color To this end following are important points in the selection of accessories and hardware systems for kitchen furniture. Prerequisite for the success of the project applications is that the material, accessories, etc., are produced in accordance with the product specifications specified in the project and correct products can be said to be the detection and selection. When we look at today's housing trends, we can say that micro-residential housing projects have small areas and become more popular every day. Evaluating each area in the most productive way requires a specialization in such projects and the qualification capacity for these project implementations is low in our country.
Keywords: Kitchen furniture, kitchen accesories, kitchen hardware, kitchen trends, kitchen project applications.

Bu bildiride, bir konutun kalbi olarak bilinen mutfağın, mevcut teknolojik, ekonomik ve sosyo kültürel değişimlere paralel olarak şekillenmesinde en önemli paya sahip olan aksesuar ve donanımların tespiti ve seçimi incelenmiştir. Bu kapsamda, dünya mutfak trendleri çerçevesinde geliştirilen konut projelerindeki mutfak uygulamaları, tercih edilen aksesuar ve donanım sistemleri üzerinden değerlendirilmiştir. Günümüzde oturma odasından sonra, evde en çok vakit geçirilen alanlar olarak kabul edilmekte olan
mutfaklar, fonksiyonel özellikleri teknik, ekonomik ve sosyo kültürel beklentiler gözetilerek planlanmış doğru proje uygulamaları ile kullanıcılara konfor, zaman ve çalışma kolaylığın sağlamaktadır. Çağdaş yaşamın getirdiği az zamanda çok iş yapma gereği, konutta alanların küçülmesi, özellikle büyük kentlerde konutlardaki kullanım alanlarının daha verimli kullanılabilmesi, mutfaklarda kullanım verimini arttıracak aksesuar çözümlerinin geliştirilmesini ve sürekli yenilenen bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca mutfakların, günümüzde yemek hazırlama, saklama, pişirme alanı olmanın dışına çıkarak, yeri geldiğinde yemek masası, oturma grubu, TV köşesi gibi alanlar ilave edilerek gerek bir yaşam alanı gerekse misafirlerin ağırlanabildiği mekanlar olarak ta yer almakta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, mutfak mobilyasında işlevselliğin yanı sıra, konfor, şıklık, benzersizlik ve imaj gibi kavramları ön plana çıkartabilecek aksesuar ve donanımların mutfaklarda ihtiyaç haline geldiği
gözlemlenmektedir. Dünya mutfak trendleri göz önüne alındığında kullanıcıların mutfakta, işlevsellik, konfor, şıklık, güvenlik, imaj ve ekonomiklik gibi diğer özellikleri bir arada görmek istedikleri görülmektedir. Buna paralel olarak ta mutfak mobilyası üreticilerinin de bu beklentileri karşılayacak özgün mutfak tasarımları geliştirmekte oldukları görülmektedir. Bu amaçla, hazırlanan proje uygulamalarında mutfak mobilyasına yönelik aksesuar ve donanım sistemlerinin seçiminde önemli hususların; Konut tipi, Kullanıcı özellikleri, Bütçe, Tasarım ve stil, Renk olarak ortaya çıktığı
görülmektedir. Proje uygulama başarısındaki ön koşulun da, projede belirtilen üretim şartnamelerine uygun olarak malzeme, aksesuar vb. ürünlerin tespiti ve seçimi olduğu görülmektedir. Günümüz konut trendleri incelendiğinde ise, her alanın günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanacak şekilde tasarlandığı, genellikle micro smart house tipi küçük metrekarelere sahip konut projelerinin tercih edilmesi şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tip projelerdeki en önemli hususunda, ayrı bir uzmanlık alanı olarak söyleyebileceğimiz projeye uygun aksesuar ve donanımları seçmek olduğu ve ülkemizin bu alandaki proje uygulamalarına yönelik kalifiye eleman kapasitesinin oldukça yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mutfak mobilyası, mutfak aksesuarları, mutfak donanımları, mutfak trendleri, mutfak proje uygulamaları.