Multifokal Göz İçi Lensleri


Creative Commons License

Altınkurt E. , Bayhan H. A.

Katarakt Cerrahisinde Güncel Biyometri Ölçüm Teknikleri., Sadık Şencan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.12-21, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.12-21
  • Editörler: Sadık Şencan, Editör

Özet

Katarakt cerrahisi giderek refraktif bir prosedür halini almaktadır. Biyometrik ölçümler için

optik cihazlar tercih edilmeli, gerektiğinde ölçümler kornea topografisi ile desteklenmelidir. İnternet

siteleri sayesinde güncel optimize göz içi lensi (GİL) sabitlerine ulaşılabilmekte,yeni formüller

kullanılabilmekte, torik GİL hesaplamaları yapılabilmekte, refraktif cerrahi geçiren hastalar

detaylı değerlendirilebilmektedir.Teknolojideki ilerlemeler sayesinde sert kataraktlarda, posterior

stafilomu olan yada silikon dolu gözlerde daha güvenilir ölçümler alınabilmekte, yeni formüllerle

kısa ve uzun gözlerde daha iyi değerler elde edilebilmektedir.Normal uzunluktaki gözlerde tüm

formüller yakın sonuçlar vermekte, formüller ± 0.50 D’lik hata payını %72-80 oranında yakalayabilmektedir.

Tüm aksiyel uzunluk değerleri göz önüne alındığında en iyi sonuçlar Barret Universal

II ve Olsen formülleri ile alınmakta; Olsen formülüne lens kalınlığı değeri girilmediğinde, Hoffer

Q formülü uzun gözlerde kullanıldığında kötü sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Refraktif cerrahi geçiren

hastalarda, refraktif cerrahi öncesi hikaye önem kazanmakta, bir çok değişik yönteme rağmen

diğer hastalardaki başarı yakalanamamıştır. Matür kataraktlarda,opak kornealarda yada mobilizasyonu

kısıtlı hastalarda ultrasonik biyometri halen görevini sürdürmektedir.