THE OLD FRIEND RETURNS: SUBPERIOSTAL IMPLANTS


Ayhan M.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 30. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2023, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-60
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

THE OLD FRIEND RETURNS: SUBPERIOSTAL IMPLANTS
Aesthetic and functional reconstruction of patients with advanced osteoporosis is still one of the contro- versial issues of oral surgery. In recent years, rehabilitation of cases with severe osteoporosis using personalized subperiosteal implants has come to the fore. In fact, the use of subperiosteal implants goes back to the 1940s. However, subperiosteal implants that have been used successfully for years; Due to the complexity of the manufacturing process, difficulties in obtaining residual bone measurement (direct bone measurement) and failures in prosthesis fit, they were eventually replaced by the endoosseous implants proposed by Branemark. As it is known, in cases with advanced bone resorption, various augmentation techniques such as iliac graft or autogenous grafting are used or zygoma implants are used before the use of endoosseous implants. Although the reconstruction of the jaw bones with the iliac grafting method is a successful method, it has some disadvantages such as the long treatment period; the impossibility of using a temporary prosthesis, having a second surgical site, and the patient's walking difficulties for a while. In cases of reconstruction with zygoma implants, patients have complaints about their prosthesis. In addition, infections from zygoma implants can cause severe oro-antral spaces. Today, with the develop- ment of digital technology and its prevalence in many areas, it is possible to make personalized titanium implants that are highly compatible with bone. These implants, which can be designed individually, are fixed to the support points of the upper jaw using appropriate screws, and prosthetic loading of the patient can be performed in a short time with multi-unit abutments. This situation brings serious advantages to custom implants as it shortens the long waiting times after autogenous or iliac applications. However, due to some problems arising from its production and application, various complications are also encountered. In this presentation, we aim to present the theoretical framework regarding the indications and advantages of personalized subperisotal implants and to discuss the various complications we have experienced in the light of our experience so far.

ESKİ DOSTUN GERİ DÖNÜŞÜ: SUBPERİOSTAL İMPLANTLAR İleri derecede kemik erimesi olan hastaların estetik ve fonksiyonel olarak rekonstrüksiyonu oral cerrahinin halen tartışmalı konularından birisidir. Son yıllarda ciddi kemik erimesi olan vakaların kişiye özel subperiostal implantlar kullanılarak rehabilitasyonu öne çıkmaktadır. Aslında subperiostal implantların kullanımı 1940’lı yıllara kadar geriye gitmektedir. Ancak yıllarca başarılı bir şekilde kullanılan subperiostal implantlar; üretim sürecinin karmaşıklığı, rezidüel kemik ölçüsünün alımındaki zorluklar (doğrudan kemik ölçümü) ve protez uyumundaki başarısızlıklar nedeniyle bir süre sonra yerini Branemark tarafından önerilen endoosseöz implantlara bıraktılar. Bilindiği gibi ileri kemik erimesi olan vakalarda endeossoz implantların kullanımı öncesinde iliak greft yada otojen greftleme gibi çeşitli ogmentasyon teknikleri kullanılmakta yada zigoma implantlarından faydalanılmaktadır. İliak greftleme yöntemi ile çene kemiklerinin rekonstrüksiyonu başarılı bir yöntem olmasına rağmen,tedavi süresinin uzun olması, geçici protez kullanımının olanaksızlığı, ikinci bir cerrahi saha olması, hastanın bir müddet yürüme zorlukları çekmesi gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Zigoma implantları ile yapılan rekonstrüksiyon vakalarında ise hastaların protezleriyle ilgili yakınmaları olmaktadır. Ayrıca zigoma implantlarından kaynaklanan enfeksiyonlar ciddi oro-antral boşlukların oluşmasına neden olabilmektedir. Günümüzde digital teknolojinin gelişmesi ve birçok alanda yaygınlık kazanmasıyla kemikle son derece uyumlu olan kişiye özel titanyum implantlar yapmak mümkündür. Kişiye özel olarak tasarlanabilen bu implantlar, üst çenenin destek noktalarına uygun vidalar kullanılarak sabitlenmekte ve multiunit abutmentlar ile hastanın protetik yüklemesi kısa bir sürede yapılabilmektedir. Bu durum otojen yada iliak uygulamaları sonrası uzun bekleme sürelerini kısalttığından dolayı custom implantlara ciddi avantajlar getirmektedir. Ancak üretiminden ve uygulamasından kaynaklanan bazı aksaklıklar sebebi ile çeşitli komplikasyonlarla da karşılaşılmaktadır. Sunumunda kişiye özel subperisotal implantların kullanım endikasyonları ve avantajları ile ilgili teorik çerçeve ortaya koymayı ve şimdiye kadar elde ettiğimiz tecrübe ışığında yaşadığımız çeşitli komplikasyonları tartışmayı amaçlıyoruz.