Fleksör Zone-2 Bölgesinde Çoklu Tendon Yaralanması ve Tedavisi


Berköz H. Ö.

in: Olgularla Ortopedik Rehabilitasyon, Prof. Dr. Derya Çelik, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.83-84, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İstanbul Medikal Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.83-84
  • Editors: Prof. Dr. Derya Çelik, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Olgu örneği

Uzm. Dr. Ömer Berköz                                                   e mail: oberkoz@istanbul.edu.tr

Fleksör Zone-2 bölgesinde çoklu tendon yaralanması ve tedavisi

28 yaşında, kadın hasta, ev hanımı, sağ el dominant

Şikayet: Sağ el 3-4-5. parmakları bükememe ve 4. parmak dış kısmında duyu kaybı 

Hikayesi: Bıçak ile yaralanma sonucu sağ el 3-4-5. parmakların iç yüzünde kesisi olan hasta acil olarak tarafımıza başvurdu.

Fizik Muayene: 3-4-5. parmaklar volar yüz orta falanks seviyesinde laserasyonu olan hastanın; 3. ve 4. parmaklarda distal interfalangeal (DİF) ve proksimal interfalangeal (PİF) eklemlerde fleksiyon kaybı, 4. parmak unlar tarafta hipoestezi, 5. parmakta distal interfalangeal eklemde fleksiyon kaybı mevcuttu. 

Tedavi: Alkollü olan hasta 3. ve 4. parmaklarda fleksör digitorum superfisiyalis (FDS) ve fleksör digitorum profundus (FDP), 5. parmakta FDP tendon kesileri; 4. parmak ulnar taraf dijital sinir kesisi ön tanısı ile acil olarak El Cerrahisi Acil müdehale odasında operasyona alındı.

Acil operasyon (Primer onarım): Lokal anestezi ve kol turnikesi altında; 4. parmak FDS ve FDP tendonları ve 5. parmak FDP tendonu modifiye kessler yöntemine uygun olarak 4/0 monofilaman emilmeyen polipropilen dikiş materyali ile kor sütür (Şekil-1) ve 5/0 monofilaman emilmeyen polipropilen dikiş materyali ile epitendinöz sütür (Şekil-2) atılarak onarıldı. 4. parmak ulnar taraf dijital sinir 9/0 monofilaman emilmeyen naylon sütür ile epi-perinöral dikiş tekniği ile onarıldı. Alkollü ve ajite olan hasta lokal anestezi altında uzamış turnike süresini tolere edemediği için 3. parmak fleksör tendon onarımı elektif şartlar altında yapılmaya karar verilerek operasyon sonlandırıldı. El bileği 20° fleksiyon, metakarpofalangeal (MKF) eklemler 50° fleksiyon, PİF ve DİF eklemler semifleksiyonda olacak şekilde alçı atele alındı.

         

Şekil-1: Kor sütür ( Modifiye Kessler)               Şekil-2: Epitendinöz sütür

Elektif operasyon (Gecikmiş primer onarım): Yaralanmanın 3. haftasında hasta aksiller blok anestezisi altında elektif olarak opere edildi. 3. parmak FDS tendonunun A4 pulley proksimalinden, FDP tendonun ise A4 pulley distalinden kesik olduğu görüldü (Resim-1). A3, A4 ve A5 puleyler “z” şeklinde açıldı. FDS ve FDP tendonları modifiye kessler yöntemine uygun olarak 4/0 ve 5/0 monofilaman emilmeyen polipropilen dikiş materyali ile sırası ile kor (Resim-2) ve epitendinöz sütürler atılarak onarıldı. 


Resim-1: Kesilmiş FDP tendonu

Resim-2: Onarılmış FDP tendonu (kor sütür atılmış)

A4 pulley z-plasti ile onarıldı. El bileği 20 derece fleksiyon, MKF eklemler 50 derece fleksiyon, PİF ve DİF eklemler semifleksiyonda olacak şekilde alçı atele alındı. (Resim-3)

Resim-3: Operasyon sonrası alçı atel uygulaması