Türkiye'de Yerel Basın


Creative Commons License

KURŞUN A. K.

Yerel Basının Yerel Siyasi Katılıma Etkisi, Suat Gezgin, Editör, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.375-383, 2007

  • Basım Tarihi: 2007
  • Yayınevi: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.375-383
  • Editörler: Suat Gezgin, Editör

Özet

Demokratik yönetimin hüküm sürdüğü toplumlarda yönetenlerle halk arasındaki
bilgi akışını karşılıklı sağlama ve yine toplumun mevcut siyasi, ekonomik,
sosyo-kültürel ortamlardaki enformasyon akışını tedarik etme yönündeki
işlevleri nedeniyle basının önemi büyüktür. Nitekim ufak çaplı bir örneği
olarak, yaygın basının işlevini yerel ölçekte derinlemesine gerçekleştiren yerel
basın da bu yönüyle ayrı bir öneme sahiptir.
Bu sebeple konusu “Yerel Basının Yerel Siyasi Katılıma Etkisi”olarak belirlenen
bu çalışmada, “yerel basının siyasi yaşama etkisi ne surette gerçekleşmektedir?”
ve “işlevleri nelerdir?” soruları, ilgili literatürden de faydalanılarak genel
anlamda irdelenmiştir.
Ticari ilişkilerin gelişmiş olduğu bölgelerde, iktidarın ve diğer siyasilerin
faaliyetlerini, en azından halihazırdaki ve gelecekteki ekonomik çıkarlarının takibini
yapabilmek amacıyla izlemek bir ihtiyaç olarak kendini gösterir. Bu takipte genellikle
başvurulan araçlar ise kısaca KİA olarak anılan “Kitle İletişim Araçları”dır.