İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitus Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


ERDOĞAN S., Nahcivan N.

Hemşirelik Forumu Diyabet Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.47-52, 1999 (Peer-Reviewed Journal)