THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND PRODUCTIVITY


Creative Commons License

Kalkan M.

SİVAS 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2023, pp.724-733

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.724-733
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada motivasyon ve verimlilik arasındaki ilişki incelenmiştir. Bilindiği üzere motivasyon ve verimlilik arasındaki ilişki uzun yıllardan beri irdelenen ve açıklığa kavuşturulmaya çalışılan bir meseledir. Dört üretim faktöründen biri olan çalışanların (emeğin) verimi, işletmelerin verimlilik artışında önemli bir unsur olmaktadır. Ancak emeğin verimli olabilmesi için ne yapmak gereklidir? İşte motivasyon teorileri de bahsedilen ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, literatür taramasına dayanarak hazırlanan, çalışmada öncelikle motivasyon kavramı tarif edilmiş ve motivasyon çeşitleri üzerinde durulmuştur. İkinci aşamada ise motivasyon teorileri ele alınarak incelenmiştir. Bu itibarla önce kapsam teorileri incelenmiş sonrasında da süreç teorileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında ise öncelikle verimlilik kavramı ve olgusu üzerinde durulmuştur. Bu açıdan kavram târif edildikten sonra verimliliğin önemi açıklanarak verimliliği etkileyen faktörler irdelenmiştir. Tüm bunlardan sonra da motivasyon ve verimlilik arasındaki ilişkiler çeşitli açılardan ele alınarak açıklanmıştır. Bu çerçevede çalışanın örgütle olan etkileşiminin yanı sıra kişinin yaptığı işle olan etkileşiminin de önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yine ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-organizasyonel motivasyon araçları ile verimlilik artışı arasında ilişkilerin olduğu görülmektedir. Sonuçta yüksek işgücü motivasyonu verimlilik artışını beraberinde getirmektedir.