Determining Optional Replenishment Model Parameters with Simulation Techniques


Akyurt İ. Z., Önder E.

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, pp.46-55, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-55
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Many companies use replenishment inventory policies for avoiding high inventory level in low demand
periods and avoiding inventory shortage in high demand periods. The study focus on optional replenishment
policy based on periodical review model. Too many assumptions and difficult mathematical calculations make
simulation necessary while determining model parameters of the policy. In this study, the technique is applied to
A class raw material inventory of steal via real data of a company that produce espagnolette. Main goal is
deciding  the  parameters  (re-order  and  replenishment  points)  of  stochastic  model  with  simulation.  Demand
match with beta distribution and lead time changes between 1 and 4 weeks that fits uniform distribution. In this
case periodic inventory policy can be used and the manager can decide whether replenish or not.
 

Key Words: Simulation, Inventory Policy, Optional Replenishment Model, (R, s, S)

Birçok işletme tarafından stok politikası olarak, düşük talep dönemlerinde yüksek stoktan kaçınmak,
yüksek  talep  dönemlerinde  ise  stok  boşalmasından  korunmak için  yenileme  modelleri  kullanılmaktadır.  Bu
çalışmada  da  periyodik  gözden  geçirmeye  dayalı  opsiyonlu  yenileme  (R,s,S)  modeli  incelenmiştir.
Simülasyonun bir optimizasyon tekniği olmamasına rağmen, model parametrelerinin hesaplanması konusunda
yapılan çalışmalardaki varsayımların çok olması ve matematiksel işlemlerin karışıklığı nedeniyle, simülasyon
kullanılmıştır. Çalışmada, ispanyolet üreten bir işletmede A tipi stok kalemi olan işlenmiş çelik hammaddesi ele
alınarak gerçek veriler ışığında stok politikasına ait yeniden sipariş ve yenileme noktalarının ne olduğuna karar
vermek  için  simülasyon  yardımıyla  stokastik  model  kurulmuştur.  Talep  yapısının  beta  dağılımına,  tedarik
süresinin ise 1-4 hafta arası uniform dağılımına uyduğu durumda hammadde stoğu, periyodik olarak gözden
geçirilerek  ya  sipariş  verilmekte  ve  stok,  yenileme  noktasına  kadar  doldurulmakta  ya  da  sipariş
verilmemektedir.
 

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Stok Politikası, Opsiyonlu Yenileme Modeli, (R,s,S).