Tedarik Zincirinde Güncel Stratejiler ve Dİjitalizasyon


Akçay Kasapoğlu Ö.

Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Çağlayan Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hızla değişen global dünyada değişen teknolojiye uyum ve müşteri

ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla, yapılan tedarik zinciri tasarımı ve planlanması

firmaların başarısında önemli rol oynamaktadır. Tedarik zinciri yönetimindeki

başarı, firmaların rekabet edebilmeleri için kritik derecede önemlidir. Bu kitabı

okuduğunuz sıralarda belki kullanılan teknoloji değişecek, isimler farklılaşacak

ama tedarik zinciri yönetiminde gelinen bu noktadaki anlayış değişmeyecektir.

Bu alanda emek veren sektör yöneticileri ve akademisyenler bu yolculuğun ne

kadar çetrefilli olduğunu bilmektedir. Türkiye’de de bu konuda bir bilgi birikimi

ve tecrübe edinilerek, belirli bir olgunluğa erişilmiştir. Bahsi geçen olgunluktan

kastedilen tedarik zincirinin çevik, yalın, esnek, özelleşmiş ve izlenebilir olması

ihtiyacı ve gereği ile verilen uğraşlar sonucu yaşanılan tecrübelerdir. Bunu

başarmak yolunda dijitalleşme adımları atılırken bir yandan da sürdürülebilir bir

dünya hedeflenmektedir. Başarı basamakları hızla çıkılırken geride bırakılanlar

hesaba katılmalıdır. Tasarımdan itibaren ürün hayat çevrimleri hesaplanmalıdır.

Gelecek nesillere iyi bir işletme, iyi bir dünya bırakılması hedeflenmelidir.