YÜKSEK KREATİNİN KİNAZ NEDENİ: JÜVENİL DERMATOMİYOZİT OLGUSU


UMUR Ö. , YILDIZ İ.

HASEKİ TIP BÜLTENİ, cilt.1, ss.219-222, 2014 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 52
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: HASEKİ TIP BÜLTENİ
  • Sayfa Sayıları: ss.219-222

Özet

Jüvenil dermatomiyozit çocukluk çağında nadir görülmesine rağmen çocukluk ve ergenlik döneminde en sık görülen idiyopatik nonsüpüratif enflamatuvar miyozitidir. Tanısında cilt bulguları, proksimal kas güçsüzlüğü, artmış kas enzim düzeyleri, elektromiyografi incelemesinde miyojen tutulum bulguları ve kas biyopsisi bulguları yardımcıdır. Bu makalede çok yüksek kreatinin kinaz yüksekliği olan bir dermatomiyozit olgusu sunulmuştur. (Ha­se­ki T›p
Bül­te­ni 2014; 52: 219-222)