Yücel Yüksel: "The Birth and Evolution of Zade's 'Fuzy Logic'"


Creative Commons License

Kamer V.

Other, pp.1-7, 2013

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2013
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract

ABSTRACT

Lotfi A. Zadeh, in his article entitled “The Birth and Evolution of Fuzzy Logic” discusses R. E. Kalman’s and W. Kahan’s strong criticisms of fuzzy logic and presents his answers to these criticisms. The main subject of this debate consisted of a discussion of the criticisms targeting at the concept of the linguistic variable and, consequently, at fuzzy logic. The main aim of my paper is to expose the methods of the positive natural sciences which generally form the basis of these criticisms, to analyze and to evaluate scientific and epistemological theories of science historians and philosophers of science such as T. S. Kuhn and K. R. Popper, and to try to show the importance of fuzzy logic in this context. There is a huge amount of work to be done within the framework of the philosophy and sociology of science in order to provide some hints about the future of fuzzy logic, therefore it must be stated that this paper can only be considered as a modest contribution to this vast field.

Keywords: Fuzzy logic, philosophy of science, sociology of science.

ÖZET

Lütfi A. Zade, “Puslu Mantığın Doğuşu ve Evrimi” başlıklı makalesinde R. E. Kalman ve W. Kahan’ın puslu mantık hakkındaki sert eleştirilerini tartışmış, bu eleştirilere verdiği cevapları ortaya koymuştur. Bu tartışmanın ana konusu dilbilimsel değişken kavramına ve dolayısıyla puslu mantığa yöneltilen eleştirilerin müzakeresidir. Yazımın temel amacı genel olarak bu eleştirilerin temelini oluşturan pozitif doğa bilimlerinin yöntemlerini açıklamak, T. S. Kuhn ve K. R. Popper gibi bilim tarihçileri ile bilim felsefecilerinin bilimsel ve epistemolojik teorilerini analiz etmek ve değerlendirmek ve bu bağlamda puslu mantığın önemini göstermeye çalışmaktır. Puslu mantığın geleceği hakkında bazı ipuçları sunmak için bilim felsefesi ve sosyolojisi alanında yapılacak çok fazla iş vardır, dolayısıyla belirtmek gerekir ki bu yazı sadece bu geniş alana yapılan mütevazı bir katkı olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: puslu mantık, bilim felsefesi, bilim sosyolojisi.