İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar ve Meşruiyet


Creative Commons License

İnce M.

DARULFUNUN ILAHIYAT, vol.32, no.1, pp.329-332, 2021 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/di.2021.32.1.858373
  • Journal Name: DARULFUNUN ILAHIYAT
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.329-332
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Kitap değerlendirmesine konu olan çalışma, İslam hukuk düşüncesi alanında nitelikli araştırmalar yapan Abdurrahim Şen'in “İslam hukuk düşüncesinde iktidar-güç ilişkisi (11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar)” başlıklı doktora tezinin kitaplaştırılarak ''İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar ve Meşruiyet'' başlığıyla yayınlanmış halidir. Eser, meşruiyet, iktidar (velâyet-i âmme), biat akdi, şevket, menea ve istila kavramları üzerinden İslam hukuk düşüncesinde iktidar ve meşruiyet anlayışını teorize etmekte ve tarihsel açıdan İslam devletlerinin iktidar-meşruiyet ilişkilerini incelemektedir. Bu yazıda eserin; amaç, içerik, bağlam, yorumlama ve literatür açısından çeşitli yönleri değerlendirilmiştir. Ayrıca eserin olumlu yanlarına değinilmekle birlikte, eksik görülen noktaları da belirtilmiştir.